Various (Upto 1981)

cropped-Logo.png

De eerste cricket activiteiten

Nadat in de zeventiger jaren vergeefse pogingen waren gedaan, o.a. door Hans Haanappel, Jan Bregman en Bob Vas Visser, werden dan toch in de zomer van 1981 de eerste cricket-activiteiten op de Kwakelse velden gesignaleerd. Om de mogelijkheid te peilen of een eigen cricketclub in Uithoorn te verwezenlijken zou zijn, werd met bat en bal geoefend in een proefjaar. De stichting Qui Vive wilde eerst de levensvatbaarheid zien, gelet op de ervaringen uit de jaren zeventig. De belangstelling bleek voornamelijk onder de hockeyleden te bestaan, omdat hiermee ook in de zomermaanden bij Qui Vive een teamsport beoefend kon worden. Dit alles onder de leuze: wat voor een bal in het spel een Qui Viver bespeelt hem wel…

Op oktober 1981 was er een vergadering met als onderwerp: “WEL of GEEN cricket bij Qui Vive”. Gezien de toch wat moeizame proeftrainingen was deze beslissing niet simpel. Het besluit viel evenwel positief uit en er werd besloten om een vervolgjaar met de nodige trainingen en vriendschappelijke wedstrijden in te gaan.